BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/”Emitentul”) informeaza investitorii ca in intervalul 14.10.2021 – 12.11.2021 persoanele care au acces la informatii privilegiate in sensul Regulamentului nr. 5/2018, Legii 24/2017, precum si al Regulamentelor (UE) nr. 522/2016 si nr. 596/2014 (referitor la abuzul de piata) nu au dreptul sa deruleze tranzactii in nume propriu sau in contul unei terte parti, direct sau indirect, legate de actiunile, obligatiunile, titlurile de creanta sau alte instrumente financiare derivate ale Companiei. Perioada inchisa survine ca urmare a faptului ca in data de 12.11.2021, Compania va publica Raportul aferent rezultatelor financiare pentru Trimestrul 3, 2021:

RC63/13.10.2021