BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informează investitorii că în perioada 12.10.2023 – 10.11.2023 persoanele care au acces la informații privilegiate în sensul Regulamentului ASF nr. 5/2018, Legii 24/2017, precum și al Regulamentelor (UE) nr. 522/2016 și nr. 596/2014 (referitor la abuzul de piață) nu au dreptul să deruleze tranzacții în nume propriu sau în contul unei terțe părți, direct sau indirect, cu acțiunile, obligațiunile, titlurile de creanță sau alte instrumente financiare ale Emitentului. Perioada închisă survine ca urmare a faptului că în data de 10.11.2023 Grupul Bittnet va publica raportul trimestrial aferent primelor 3 trimestre 2023.

CR49/12.20.2023