BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul”) informeaza investitorii despre modificarea pragurilor de detineri in actionariatul Companiei ca urmare a inregistrarii la Oficiul Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Depozitarul Central a noii structuri de capital in urma operatiunii de majorare derulata in Trimestrul 1, 2023. Notificarile standard aferente detinerilor majore raporate la totalul drepturile de vot pot fi consultate accesand link-urile de mai jos:

Notificare detineri semnificative Agista >10%

Notificare detineri semnificative Impetum >10%

Notificare detineri semnificative Mihai Logofatu <10%

Notificare detineri semnificative Cristian Logofatu <10%