Estimează rezultatele financiare pentru Bittnet Group

Completează în tabelul de mai jos și vezi cum ar putea arăta rezultatele grupului pentru anii 2021-2024

Poți folosi acest model financiar pentru a estima ușor evoluția viitoare a rezultatelor financiare ale grupului nostru, variind ratele de creștere ale celor câteva elemente esențiale din componenta rezultatelor financiare.

Tot ce trebuie să faci este

  • Să introduci diverse valori în celulele din coloana “Procent”, valori ce reprezintă procentul de creștere ce presupui că îl va înregistra respectivul element în viitor. Cifrele din tabel și graficul aferent se vor modifica automat
  • Pentru referință, rata anualizată de creștere a afacerilor grupului între 2015 și 2019 a fost de 65%. Modelul are câteva presupuneri, pe care le găsești explicate în secțiunea “Ipoteze” de mai jos
  • Cifrele din coloana de bază – valorile “actuale” sunt cele publicate în raportul anual auditat aferent anului 2020. Ne referim aici la rezultatele financiare consolidate ale grupului.

Pentru o imagine mai exhaustivă asupra limitelor modelului, te încurajăm să folosești și valori negative pentru creșterea afacerilor, sau procente mai mari de creștere a costurilor decât a veniturilor.

Citește cu atenție disclaimerul de la finalul paginii!

Iată un clip despre cum să folosești acest model:

Indicator

Basis TTM Procent Y+1 Y+2 Y+3 Y+4
Venituri din contracte cu clientii 109.191.760 158.328.052 229.575.675 332.884.729 482.682.858
Marja bruta 21.466.394 31.126.271 45.133.093 65.442.985 94.892.329
Alte venituri 451.828 451.828 451.828 451.828 451.828
Cheltuieli de vanzare/distributie -7.508.988 -8.410.067 -9.419.275 -10.549.587 -11.815.538
Cheltuieli administrative -8.478.631 -9.326.494 -10.259.144 -11.285.058 -12.413.564
Profit Operational 5.930.603 13.841.539 25.906.503 44.060.168 71.115.055
Rezultat Financiar -2.871.638 -897.000 -1.609.476 -2.642.567 -4.140.548
Activitati Grup -1.574.721 -396.000 -396.000 -396.000 -396.000
Profit Brut 1.484.244 12.548.539 23.901.027 41.021.601 66.578.507

Ipoteze folosite în model

Pentru modelul din această pagină au fost folosite următoarele ipoteze – bazate pe realitatea economică a grupului la cele mai recente raportări financiare:

  1. Deși absolut toate rezultatele istorice confirmă realitatea că ‘o creștere de x% a cifrei de afaceri generează o creștere MULT mai mare de x% a marjei brute’, modelul operează cu aceeași rată de profitabilitate (marja brută / cifra de afaceri) – presupunând că nimic din creșterea viitoare nu poate fi tradus în creștere a profitabilității (creștere extensivă versus intensivă).
  2. Cheltuielile cu dobânzile sunt în continuare compuse din ±3 milioane lei pentru dobânda la obligațiuni (care s-ar refinanța în aceleași condiții în 2022 și 2023). Actuală noastră viziune este să derulăm o ofertă publică de acțiuni preferențiale, care să înlocuiască obligațiunile. Astfel, profitul ar crește cu suma în prezent plătită ca dobândă pentru obligațiuni (± 3 milioane lei anual);

3. Restul de cifră în cazul dobânzilor este obținută prin aplicarea unui procent de dobândă de 8% unui necesar de finanțare bancară (capital de lucru) pentru acoperirea unui interval de 45 zile. Ambele presupuneri sunt ‘conservatoare’;

4. Rândul “Activități Grup” crește mereu reprezentând 1% din cifra de afaceri. La cea mai recentă evaluare, acestea constituiau 0.26% din cifra de afaceri;

5. Modelul nu ține cont nici de investițiile proaspăt realizate – Softbinator și The eLearning Company nici de alte investiții viitoare.

Aceasta nu este o recomandare de investiție!

Investiția în valori mobiliare listate prezintă riscuri multiple, cel mai important fiind riscul pierderii integrale și definitive a capitalului. Înainte de a investi în orice instrument financiar emis de Bittnet, citiți cu atenție prospectul și documentele adiționale. Acestea pot fi consultate pe site-ul Bittnet: https://investors.bittnet.ro.

Acest material a fost pregătit pe baza informațiilor disponibile la momentul redactării și nu ar trebui să fie considerat o reprezentare cuprinzătoare a activității, performanței financiare sau rezultatelor Bittnet. Investitorii ar trebui să înțeleagă că unele sau toate ipotezele prezentate în acest material pot să nu se materializeze, iar evenimente neprevăzute pot afecta rezultatele financiare finale. Previziunile sunt în mod firesc supuse unor numeroase incertitudini substanțiale și unei largi varietăți de riscuri semnificative de business, economice și competitive. Investitorii sunt sfătuiți să își rezerve timp pentru a studia și a înțelege aceste riscuri.

Acest material nu reprezintă, și nimic din acesta nu trebuie interpretat ca o ofertă, invitație sau recomandare cu privire la acțiuni sau orice alte instrumente emise de Bittnet Systems SA („Bittnet”), sau ca o ofertă, invitație sau recomandare de vânzare sau o solicitare a unei oferte de cumpărare de acțiuni Bittnet sau orice alte instrumente financiare emise de Bittnet.

Acest material nu se dorește a fi utilizat ca sfat sau recomandare pentru investitori sau potențiali investitori și nu ia în considerare obiectivele individuale de investiții, situația financiară sau nevoile fiecărui investitor. Investitorii sunt îndrumați să consulte un consilier profesionist la alegere atunci când decid dacă o investiție este adecvată.

Contact

Te așteptăm să te alături investitorilor de succes! Pentru orice informație suplimentară, răspunsuri la întrebări sau clarificări, te rugăm să îl contactezi pe Lucian Bratu: +40 740 273 611 | Email: investors@bittnet.ro