Bittnet Systems SA informeaza investitorii asupra Hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii din data de 30.10.2023. Raportul complet poate fi consultat la urmatorul link:

Hotarari AGOA & AGEA 30.10.2023