BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania” / “Emitentul”) informează investitorii despre finalizarea perioadei de subscriere și închiderea ofertei de vânzare de obligațiuni corporative (sub simbolul: BNET28A) precum și despre setarea prețului de ofertă sau “prețul de emisiune” la care se va deconta tranzacția, respectiv la 96 lei/obligațiune (96% din valoarea nominală a instrumentului). Suma astfel ridicată de Emitent în cadrul acestei oferte publice primare este de 6.359.904 lei.

În perioada: 02 aprilie – 15 aprilie 2024, au fost scoase la vânzare un număr maxim de 150.000 obligațiuni corporative, negarantate, neconvertibile cu o valoare nominală individuală de 100 lei, fiecare investitor interesat având posibilitatea de a subscrie în intervalul de preț: 94 lei – 106 lei pe obligațiune, respectiv între 94% și 106% din valoarea nominală. În perioada de ofertă au fost primite 501 ordine de subscriere pe toate palierele de preț ale intervalului, însumând un volum agregat de 111.025 obligațiuni astfel:

 • 3.660 obligațiuni la preț 106 lei
 • 200 obligațiuni la preț 105 lei
 • 100 obligațiuni la preț 104 lei
 • 129 obligațiuni la preț 103 lei
 • 2.460 obligațiuni la preț 102 lei
 • 14.245 obligațiuni la preț 101 lei
 • 23.048 obligațiuni la preț 100 lei
 • 6.337 obligațiuni la preț 99 lei
 • 1.355 obligațiuni la preț 98 lei
 • 1.295 obligațiuni la preț 97 lei
 • 13.420 obligațiuni la preț 96 lei
 • 3.345 obligațiuni la preț 95 lei
 • 41.431 obligațiuni la preț 94 lei

Având în vedere setarea prețului de emisiune de către Emitent la 96 lei și în conformitate cu Prospectul de ofertă, volumele subscrise la prețurile superioare prețului de emisiune (adică la prețurile 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106 lei/obligațiune), se vor deconta integral la prețul de emisiune ( 96 lei) împreună cu subscriereile plasate la prețul de 96 lei. Ordinele de cumparare aflate la prețuri inferioare prețului de emisiune (95 și 94 lei/obligațiune) nu vor fi executate. Data de executare a tranzacției este 16 aprilie 2024, iar data decontării tranzacției este 18 aprilie 2024. În urma stabilirii închiderii ofertei la prețul de 96 lei/obligațiune, emisiunea BNET28A va fi formată dintr-un număr de 66.249 obligațiuni cu valoarea nominală totală de 6.624.900 lei.

În perioada următoare Emitentul va demara procedurile necesare obținerii din partea ASF a certificatului de înregistrare pentru instrumentele financiare (CIIF) pentru obligațiunile BNET28A și listarea emisiunii pe Piața Reglementata a Bursei de Valori București.

Obligațiunile BNET28A sunt purtătoare a unei dobânzi fixe de 9% pe an, plătibilă trimestrial prin sistemul Depozitarului Central, maturitatea fiind la 4 ani de la emitere, respectiv in luna aprilie 2028.

RC30/15.04.2024