BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” sau “Emitentul”) informeaza partile interesate despre publicarea Documentului de inregistrare Universal si, totodata, a Raportului Anual aferent anului 2023, in conformitate cu art. 9, alin. (12) din Regulamentul UE 1129/2017. Documentul poate fi consultat atat pe pagina de internet a Companiei dedicata relatiei cu investitorii cat si accesand link-ul de mai jos. La fel ca in 2023 si anul acesta, Emitentul va transmite Documentul de inregistrare Universal catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) pentru mentinerea statutului de emitent frecvent de instrumente financiare si pentru simplificarea si accelerarea proceselor de oferte publice de instrumente financiare. Avand in vedere ca ASF a aprobat in trecut, pentru doua exercitii financiare consecutive, Documentul de inregistrare Universal al Bittnet prin Deciziile nr. 867 din 15.07.2020 si nr. 591 din 06.05.2021, in ultimii ani nu a mai fost necesara o aprobare prealabila din partea ASF asupra Documentului, conf. art. 9, alin. (2) din Regulamentul UE2017/1129, ci doar publicarea si transmiterea lui catre Autoritate in vederea prelungirii statutului de emitent frecvent.

De asemenea, conform Directivei Transparentei 2004/109/CE (TD) a European Securities and Markets Authority (ESMA) Emitentul anexeaza prezentului raport curent si situatiile financiare individuale si consolidate, auditate, aferente anului 2023, in formatul european electronic unic (ESEF).

Document de inregistrare universal & Raport anual

XBRL Situatii financiare consolidate 2023

XBRL Situatii financiare individuale 2023