BITTNET SYSTEMS S.A. (numită în continuare “Compania” / “Emitentul”) informează investitorii și piața de capital despre derularea unei oferte publice de vânzare de obligațiuni corporative, sub simbolul BNET28A. În acest sens, Autoritatea de Supraveghere Financiară a aprobat Prospectul (format din documente distincte) privind Oferta conform Deciziei Consiliului de Administrație al Emitentului din data de 28.02.2024.

Emisiunea nouă este formată dintr-un număr maxim de 150.000 obligațiuni corporative, negarantate, neconvertibile, emise în monedă națională, cu o valoare nominală individuală de 100 lei și o valoare nominală totală de 15.000.000 lei. Rata dobânzii este de 9% pe an, plătibilă trimestrial prin sistemul Depozitarului Central, iar maturitatea va fi după 4 ani de la data emiterii, respectiv în luna aprilie 2028.

Subscrierile se vor putea realiza timp de 10 zile lucrătoare, respectiv 10 ședințe de tranzacționare, între 02 Aprilie și 15 Aprilie 2024. Investitorii vor putea plasa ordinele de cumpărare în funcție de modalitatea agreată cu brokerul prin care vor face subscrierile (direct în platforma de tranzacționare, telefonic ori prin completarea unui formular de subscriere). Intervalul de preț în care se vor plasa ordinele de cumpărare este: 94 lei – 106 lei, pas de cotare 1 leu (respectiv între 94% și 106% din valoarea nominală a instrumentului).

După plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica prețul (în interiorul intervalului: 94 lei – 106 lei/obligatiune) oricând în cadrul perioadei de derulare a ofertei. În acest sens, valoarea rezultată a subscrierii modificate trebuie să fie mai mare sau egală cu valoarea validă precedentă.

La finalul celor 10 zile de derulare a ofertei publice, respectiv în data de 15 Aprilie, Emitentul va stabili (fixa) prețul de ofertă/prețul de emisiune, conform intervalului mai sus menționat. Ordinele de subscriere plasate la un preț superior prețului de ofertă sau la prețul de ofertă vor fi acceptate, în timp ce ordinele de subscriere aflate sub acest preț vor fi invalidate.

Toate subscrierile acceptate de Emitent vor fi validate la același preț (prețul de ofertă/prețul de emisiune) astfel încât toți investitorii care au subscris în ofertă vor cumpara obligațiunile de la Emitent la același preț.

După perioada de derulare a ofertei, obligațiunile BNET28A vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzacționare pe Piața Reglementată administrată de BVB care a transmis Emitentului acordul de principiu pentru listarea viitoarei emisiuni.

Calendar Ofertă publică BNET28A:

  • Publicarea Prospectului de oferta publică primară: 29 martie
  • Perioada derulare a ofertei (perioada de subscrieri): 02 aprilie – 15 aprilie
  • Data tranzacției: 16 aprilie
  • Data de emisiune BNET28A: 18 aprilie

Atașam prezentului raport curent Decizia ASF nr. 319/28.03.2024 de aprobare a ofertei și Prospectul format din documente distincte (Nota de prezentare BNET28A, Documentul de înregistrare Universal și Rezumatul). Oferta este intermediată de SSIF TradeVille iar subscrierile se vor putea face prin toți brokerii.
Vă rugăm să citiți Prospectul înainte de a subscrie!

Nota prezentare instrumente financiare BNET28A – Prospect IPO BNET28

Rezumat – Prospect IPO BNET28

Document de inregistrare Universal – Prospect IPO BNET28

Decizia ASF de aprobare Oferta publica BNET28A