BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul”) informeaza investitorii si partile interesate despre Decizia Consiliului de Administratie al Emitentului referitoare la derularea unei Oferte publice primare privind vanzarea de obligatiuni corporative, negarantate, emise in moneda nationala. Astfel, vor fi oferite spre subscriere un numar maxim de 50.000 de obligatiuni, cu o valoare nominala de 100 lei/obligatiune, respectiv o valoare nominala totala de 5.000.000 lei.

Coordonatele principale ale instrumentului:

  • dobanda anuala fixa: 10%, platibila trimestrial prin mecanismul Depozitarului Central;
  • valoare nominala: 100 lei;
  • maturitate: 4 ani;
  • subscriere minima: 10 obligatiuni

Investitorii vor putea plasa ordinele de subscriere in intervalul de pret 96 lei – 104 lei per obligatiune (respectiv intre 96% si 104% din valoarea nominala a instrumentului), similar cu mecanismul de price discovery pentru Ofertele publice primare de actiuni (IPO).

La finalul celor 15 zile de derulare a ofertei publice, Emitentul va stabili (fixa) pretul de vanzare, conform intervalului mai sus mentionat. Ordinele de subscriere plasate la un pret superior pretului fixat (sau la pretul fixat) vor fi acceptate, in timp ce ordinele de subscriere aflate sub pretul fixat vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate vor fi validate la acelasi pret (pretul fixat) astfel incat investitorii vor cumpara obligatiunile de la Emitent la un singur pret.

Prospectul aferent Ofertei publice, format din documente distincte, va fi depus spre aprobare, in perioada urmatoare, la Autoritatea de Supraveghere Financiara, iar Oferta publica va demara dupa primirea avizului din partea ASF. Oferta este intermediata de SSIF BRK Financial Group SA.

In continuare publicam Decizia Consiliului de Administratie privind aprobarea derularii ofertei publice primare de obligatiuni:

Decizie CA – aprobare oferta publica de vanzare obligatiuni

RC27/04.05.2023