LinkedIn Profile

dz.linkedin.com/in/danstefan

Procentul de actiuni detinute in Companie

Dan detine un numar de 117566 actiuni, avand o pondere de 0,81% in capitalul social al Companiei si 0,81% voturi in Adunarea Generala a Actionarilor.

Informatii aditionale, conform reglementarilor legale

  • Dan nu este implicata in nici o alta activitate in alta parte decat emitentul, care sa fie semnificativa pentru emitent.
  • In prezent este partener Activ in Autonom Rent a Car si Autonom Lease.
  • In ultimii cinci ani persoanei indicate nu i s-a interzis dreptul de a fi membru in consiliul director sau in consiliul de supraveghere intr-o societate comerciala sau intr-un parteneriat.
  • In ultimii cinci ani, nu au existat cazuri de faliment, administrare speciala sau lichidare a societatilor in care persoana respectiva a fost membru in consiliul director sau in consiliul de administratie.
  • Dan nu efectueaza activitati care se afla in competitie cu activitatile emitentului.