Administratorul unic al societatii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. persoana juridica romana, cu sediul social în Bucuresti, Str. Şoimuş nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 – Sector 4 si cu adresa de comunicare in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 – sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor pentru data de 01.11.2016, ora 11:00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1,  061072 – sector 6, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 21.10.2016 (Data de Referinta), cu mentiunea ca doar persoanele care au calitatea de actionar la Data de Referinta pot participa şi vota in cadrul AGEA.

Informatii despre AGEA pot fi gasite AICI.

Convocator AGA si Raport Curent