Consiliului de Administrație al societății BITTNET SYSTEMS S.A. – persoană juridică română, cu sediul social în Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848 („Societatea”)

Convoaca

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACŢIONARILOR pentru data de 30 Octombrie 2023 ora 11:00 la adresa Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 18 Octombrie 2023, considerată Data de Referinţă, în registrul acționarilor ţinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGOA”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGOA se va desfășura la data de 31 Octombrie 2023, ora 11:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință; și

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACŢIONARILOR pentru data de 30 Octombrie 2023 ora 12:00 la adresa Str. Sergent Ion Nuțu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 18 Octombrie 2023, considerată Data de Referinţă, în registrul acționarilor ţinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. („AGEA”). În caz de neîntrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, o a doua ședință a AGEA se va desfășura la data de 31 Octombrie 2023, ora 12:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi și având aceeași Dată de Referință;

Ordinea de zi completa poate fi consultata la urmatorul link