Conducerea Bittnet Systems SA informeaza investitorii despre publicarea Convocatorului Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor  companiei pentru data 20.04.2022 avand urmatoarea ordine de zi:

Convocator AGA Aprilie 2022