Convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Bittnet Systems SA poate fi consultat accesand link-ul de mai jos:

CR17 raport curent – ro