Consiliul de Administratie, intrunit in data de 07.11.2022, a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 12 Decembrie 2022 ora 11:00 la adresa Str Sergent Ion Nutu, nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, București, la care sunt îndreptățiți să participe și să voteze acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 02 Decembrie 2022, considerată Data de Referinţă, în registrul acţionarilor ţinut de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Ordinea de zi poate fi consultata aici.