Administratorul unic al societăţii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. – persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Str. Şoimuş nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 – Sector 4 şi cu adresa de comunicare in Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 – sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

CONVOACĂ

  • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2017 ora 11.00 la adresa sediului secundar situat in Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, şi
  • Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2017 ora 12.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6,

pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârsitul zilei de 17.04.2017 (Data de Referinţă), cu menţiunea că doar persoanele care au calitatea de acţionar la Data de Referinţă pot participa şi vota în cadrul AGOA si AGEA.

Ordinea de zi si documentele suport pot fi regasite pe site-ul companiei pentru relatia cu actionarii – la adresa:

https://investors.bittnet.ro/intalniri-ale-actionarilor/adunarea-generala-a-actionarilor-26-aprilie-2017/?lang=ro

si in documentul atasat :

Convocator_AGA_BNET_Aprilie_2017-ROM