Comunicarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor poate fi consultată prin link-ul de mai jos:

CR17 – current report – engl