BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/ “Emitentul”) informeaza investitorii despre contractarea unui plafon – credit de investitii – de la Banca Transilvania in suma maxima de 11.000.000 lei pentru finantarea a 75% din pretul tranzactiilor de achizitie parti sociale TopTech SRL si cu 2NET Computer SRL. Creditul de investitii a fost semnat de Dendrio Solutions SRL (parte a grupului Bittnet) pe o perioada de 7 ani cu rambursari lunare de principal si dobanda. Rata anuala a dobanzii este variabila si se compune din indicele ROBOR la 3 luni, la care se adauga marja fixa a Bancii de 2,50%.

Garantiile constituite pentru acest produs de creditare:

  • ipoteca mobiliara asupra conturilor Dendrio Solutions deschise la Banca Transilvania;
  • ipoteca mobiliara asupra partilor sociale achizitionate din cele doua companii;
  • garantie din partea Bittnet Systems in calitate de codebitor;
  • garantie emisa de Fondul European de Investitii in proportie de 60% din valoarea creditului, in favoarea Bancii, in baza contractului de garantare incheiat intre Banca Transilvania si Fondul European de Investitii.

De asemenea, Emitentul informeaza investitorii si partile interesate despre finalizarea procedurilor de closing (prin semnarea certificatului de finalizare si a documentelor suport) pentru achizitia partilor sociale TopTech (“TT”) si semnarea documentelor necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a noii structuri de actionariat. Dupa inregistrarea modificarilor la ReCom, Dendrio Solutions va detine un procent de 60% din capitalul social si din drepturile de vot TT, iar Bittnet Systems SA va detine restul de 40%, avand in vedere ca pretul tranzactiei cuprinde si decontarea prin actiuni BNET ce urmeaza a fi alocate de Emitent in dreptul fondatorului TopTech intr-o viitoare majorare de capital cu aporturi si creante.

RC38/06.09.2022