Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza despre adoptarea calendarului de comunicare financiara. Astfel, Compania va publica rapoartele periodice in anul 2017 dupa cum urmeaza:

Eveniment

Termen limita

Rezultate financiare anuale preliminare pentru 2016

17 februarie 2017

Adunarea Generala a Actionarilor Anuala (AGA)

26 aprilie 2017

Publicarea Raportului Anual pentru anul financiar 2016

28 aprilie 2017

Publicarea Raportului Semi-Anual pentru semestrul 1, 2017

25 august 2017

Datele au fost alese sa coincida cu seara ultimei zile lucratoare din saptamana, astfel incat sa permita timpul maxim de preluare a informatiei de catre partile interesate. Data Adunarii Generale a Actionarilor a fost aleasa in timpul unei zile lucratoare pentru a oferi posibilitatea participarii unui numar cat mai mare de actionari, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Coorporativa ale BVB.

CRnr2-2017-calendar-financiar