BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania” / “Emitentul” / “Grupul”) informeaza investitorii si piata de capital despre aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara a Prospectului (format din documente distincte) privind derularea unei oferte publice de vanzare de obligatiuni corporative conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 03.05.2023.

Emisiunea tinteste un numar de 50.000 obligatiuni corporative, negarantate, emise in moneda nationala, cu o valoare nominala de 100 lei fiecare si o valoare nominala totala de 5.000.000 lei. Rata dobanzii va fi de 10% pe an, platibila trimestrial prin sistemul Depozitarului Central, iar scadenta va fi dupa 4 ani de la data emiterii, respectiv in luna iunie 2027. Subscrierile se vor putea realiza pe o perioada de 15 zile, respectiv 15 sedinte de tranzactionare.

Investitorii vor putea plasa ordinele de subscriere in functie de modalitatea agreata cu brokerul unde au activ contul de tranzactionare (direct in platforma, telefonic ori prin completarea unui formular de subscriere), in intervalul de pret 96 lei – 104 lei per obligatiune (respectiv intre 96% si 104% din valoarea nominala a instrumentului), similar cu mecanismul de “price discovery” pentru Ofertele publice primare de actiuni.

Dupa plasarea unui ordin de subscriere, investitorii vor putea modifica pretul de subscriere in interiorul intervalului de pret 96 lei – 104 lei/obligatiune, inclusiv limitele intervalului, oricand in cadrul perioadei de derulare a subscrierilor. In acest sens, valoarea rezultata a subscrierii modificate trebuie sa fie mai mare sau egala cu valoarea valida precedenta. Modificarea ordinului de subscriere va fi considerata valida, luandu-se in considerare subscrierea modificata aferenta pretului de subscriere de la finalul perioadei de oferta.

La finalul celor 15 zile de derulare a ofertei publice, respectiv in data de 21 iunie, Emitentul va stabili (fixa) pretul de oferta (pretul de emisiune), conform intervalului mai sus mentionat. Ordinele de subscriere plasate la un pret superior pretului de oferta sau la pretul de oferta vor fi acceptate, in timp ce ordinele de subscriere aflate sub acest pret vor fi invalidate. Toate subscrierile acceptate vor fi validate la acelasi pret (pretul de oferta/pretul de emisiune) astfel incat toti investitorii vor cumpara obligatiunile de la Emitent la acelasi pret.

Dupa perioada de derulare a ofertei, obligatiunile BNET27A vor face subiectul unei cereri de admitere la tranzactionare pe Piata Reglementata administrata de BVB care a transmis deja Emitentului acordul de principiu pentru listarea emisiunii.

Calendarul Ofertei publice primare BNET27A:

  • Publicarea Prospectului de oferta publica primara: 26 mai
  • Perioada de desfasurare a ofertei (perioada de subscrieri): 30 mai – 21 iunie
  • Data tranzactiei: 23 iunie
  • Data de emisiune BNET27A: 26 iunie

Atasam prezentului raport curent Decizia ASF nr. 544/25.05.2023 de aprobare a Prospectului si Prospectul format din documente distincte (Nota de prezentare a instrumentului, Documentul de inregistrare Universal si Rezumatul). Oferta este intermediata de SSIF BRK Financial Group SA.

Va rugam sa cititi Prospectul inainte de a subscrie: