BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/ ”Emitentul”) informeaza investitorii despre primirea de la ASF a certificatului de inregistrare a instrumentelor financiare (CIIF) si a decizie de aporbare a Prospectul de admitere la tranzactionare pentru obligatiunile denominate in euro BNET26E. Prospectul este format din documente distincte, avand in vedere calitatea Bittnet de emitent frecvent de instrumente financiare.

Emisiunea BNET26E este formata din 20.596 obligatiuni nominative, dematerializate, corporative, neconvertibile, negarantate, cu valoarea nominala de 100 euro/obligatiune si cu o valoare totala de 2.059.600 euro. Scadenta este la 3,5 ani, respectiv in 30.06.2026, iar dobanda anuala este fixa de 9% platibila trimestrial prin intermediul sistemului T2S si Depozitarului Central.

In continuare, Emitentul se va adresa institutiilor pietei de capital – Bursa de Valori Bucuresti si Depozitarul Central – pentru listarea instrumentelor financiare BNET26E.

RC10/27.02.2023