BITTNET SYSTEMS S.A (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre anularea si lipsirea de efecte a formei convocatorului publicat pe site-ul BVB si pe site-ul Companiei in data de 19.12.2019 si in ziarul Bursa in data de 23.12.2019 si transmiterea unui nou convocator in forma prezentata mai jos pentru aceeasi data a adunarilor generale ordinare si extraordinare ale actionarilor (29 Ianuarie 2020) si cu aceeasi data de referinta, 17 Ianuarie 2020. Modificarile survin in urma conditiilor impuse de Regia Autonoma Monitorul Oficial pentru publicarea convocatorului.

Textul integral al Convocatorului, ordinea de zi a sedintei AGEA, precum si toate infomatiile necesare pentru participarea si votarea in cadrul AGOA si AGEA din 29 Ianuarie 2020, pot fi consultatate accesand link-ul mai jos: