BITT SYSTEMS S.A. (denumită în continuare “Compania”) informează investitorii cu privire la modificarea adresei de Internet a Companiei de la www.bittnetsystems.ro la www.bittnet.ro. Astfel, toate informațiile legate de activitatea curentă, prezentarea Companiei, precum și rapoartele curente și rapoartele curente, materialele suport și documentele referitoare la Adunările Generale ale Acționarilor, precum și rapoartele anuale și semestriale vor fi accesibile la noua adresă web: https://investors.bittnet.ro/

CR22 current report – engl 2019