Pentru accesul facil la informatii, Bittnet Systems S.A. pune la dispozitia investitorilor link direct catre raportul anual pentru anul 2018, in forma supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor. Documentul include raportul auditorului independent si situatiile financiare si poate fi consultat la linkul de mai jos:

1012a – Raportul Managementului BNET 2018 – Romana

si bilantul cu notele si documentele suport AGA: https://bit.ly/2FoIgZO