Bilant consolidat

31-Dec-17 31-Dec-18 31-Dec-19
Fond comercial 2,536,315 12,241,308 17,701,643
Alte imobilizari necorporale 163,040 6,099,112 6,039,991
Imobilizari corporale 475,751 2,003,818 6,742,571
Titluri puse in echivalenta 0 1,230,328 1,236,738
Alte imobilizari financiare 768,821 1,056,588 1,056,588
Impozit amanat 88,009  – 562,443
Total active imobilizate 4,031,935 22,631,153 33,339,974
Stocuri 395,856 618,060 1,997,289
Creante comerciale si alte creante 15,409,713 22,771,507 32,300,201
Numerar si echivalente 11,060,150 13,047,882 20,824,117
Total active circulante 26,865,719 36,437,449 55,121,607
Total active 30,897,655 59,068,602 88,461,581
Capital social 3,044,426 5,175,524 11,620,321
Prime de emisiune 680,248 2,594,889 0
Alte elemente de capitaluri proprii 471,070 1,038,755 1,118,923
Rezerve legale 164,559 266,124 352,151
Rezultat reportat 394,597 352,234 1,708,978
Rezultat curent 1,205,609 4,371,203 -2,753,499
Total capitaluri 5,960,508 13,798,728 12,046,873
Interese minoritare  – 201,818 324,703
Total capitaluri proprii 5,960,508 14,000,546 12,371,577
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni 8,472,806 18,380,362 28,195,593
Împrumuturi bancare  – 1,164,199 4,807,687
Datorii leasing  – 93,025 3,842,943
Datorii comerciale si alte datorii 698,955  –  –
Datorii privind impozitul pe profit amanat  – 28,852  –
Total datorii pe termen lung 9,171,761 19,666,438 36,846,223
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni  – 4,164,585  –
Împrumuturi bancare 6,000,000 8,017,675 3,560,417
Datorii leasing  – 78,555 1,325,649
Dividende de plata  –  –  –
Datorii privind impozitul pe profit 320,568 570,928 226,880
Datorii comerciale si alte datorii 9,444,817 12,569,875 34,130,836
Total datorii pe termen scurt 15,765,385 25,401,618 39,243,781
Total datorii 24,937,146 45,068,055 76,090,004
Total capitaluri si datorii 30,897,654 59,068,602 88,461,581

Contul de profit si pierdere consolidat

2017 2018 2019
Venituri din contracte cu clienții 27,681,996 47,891,044 99,749,829
Costul vanzarilor -20,263,782 -39,013,343 -82,494,676
Marja bruta 7,418,214 8,877,701 17,255,153
Alte venituri 163,002 5,968,250 657,734
Cheltuieli vanzare -1,633,463 -2,485,635 -6,417,530
Cheltuieli generale si administrative -3,604,948 -6,006,901 -11,658,788
Câștig titluri puse in echivalenta 180,328 6,411
Venituri din dobanzi 1,601 72,889 371,828
Cheltuieli financiare -884,771 -1,317,020 -2,805,234
Profit brut 1,459,636 5,289,611 -2,962,255
Impozit pe profit -254,026 -881,666 331,642
Profit net, din care: 1,205,609 4,407,945 -2,630,613
aferent Societatii-mama 1,205,609 4,371,202 -122,885
aferent intereselor minoritare 36,743 -2,753,499
Rezultatul pe acțiune
de baza 0.0404 0.0401 -0.0237
diluat 0.0362 0.0367 -0.0214
Profit net 1,205,609 4,407,945 -2,630,613
Alte elemente ale rezultatului global
Total Rezultat global 1,205,609 4,407,945 -2,630,613
aferent Societatii-mama 1,205,609 4,371,202 -122,885
aferent intereselor minoritare 36,743 -2,753,499

Cash flow consolidat

2017 2018 2019
Profit brut 1,459,636 5,289,611 -2,962,255
Ajustari pentru:
 Cheltuieli cu amortizarea 97,844 179,283 2,283,370
 Beneficii acordate angajaților SOP 301,865 567,685 1,001,644
 Deprecierea creantelor 158,463 127,770 84,551
 Cheltuieli financiare 691,817 1,329,611 2,864,523
Cheltuieli dobanda leasing 427,980
 Venituri din dobanda -1,601 -72,889 -371,828
 Câștig titluri puse in echivalenta -180,328 -6,411
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant 2,708,023 7,240,743 3,321,574
 Variatia soldurilor conturilor de creante -2,541,421 -6,123,581 -9,646,903
 Variatia soldurilor conturilor de stocuri 303,108 -219,330 -1,379,229
 Variatia soldurilor conturilor de datorii 150,858 3,014,280 16,810,546
Numerar generat din exploatare 579,620 3,912,111 9,105,989
Impozit pe profit platit -206,474 -514,751 -603,701
Numerar net din activitati de exploatare 373,146 3,397,360 8,502,288
Activitati de investitii:
Plati pentru achizitionarea de filiale, +/- numerar achizitionat 163,516 -1,392,067 -709,920
Plati pentru interese de participare -1,050,000
Imprumuturi acordate entitatilor legate -1,050,000
Achizitii de fond comercial -9,366,943
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale -515,245 -7,413,586 -893,873
Dobanzi incasate 1,601 39,232 405,485
Numerar net din activitati de investitie -350,128 -20,233,364 -1,198,308
Activitati de finantare:
Incasari din emisiunea de actiuni 1,602,763 2,899,332
Trageri din imprumuturi bancare 4,500,000 5,197,000
Rambursari de imprumuturi bancare -1,122,689 -2,015,126 -813,770
Incasari din emisiunea de obligatiuni 4,393,880 14,072,141 9,600,000
Rambursari din emisiunea de obligatiuni -4,186,000
Plati datorii leasing 1,500,098
Dobanzi platite -691,817 -1,329,611 -2,627,877
Numerar net din activitati de finantare 8,682,138 18,823,735 472,255
Cresterea neta a numerarului 8,705,157 1,987,731 7,776,235
Numerar la inceputul exercitiului financiar 2,354,993 11,060,150 13,047,882
Numerar la sfarsitul exercitiului financiar 11,060,150 13,047,882 20,824,117
Meniu