BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/ “Emitentul”) informeaza investitorii ca cele 5 persoane cheie (optionholderi), dintre care 3 persoane cu responsabilitati de conducere in cadrul Grupului Emitentului (care au anuntat cesionarea optiunilor din SOP2020 catre Emitent si ASF) au notifiat Emitentul ca au reziliat cesiunea optiunilor, renuntand la contractele de cesine de comun acord cu investitorii cesionari.

Astfel, cele 5 persoane cheie au agreat cu Emitentul acelasi mecanism de decontare a valorii economice a SOP2020 precum ceilalti 19 optionholderi. Ca urmare, acestia vor primi cu titlul gratuit 5,886,921 actiuni BNET. Acest numar a fost calculat prin impartirea valorii economice a optiunii la pretul de 0,34 lei pe actiune (pretul aprobat de AGA pentru derularea unui program de rascumparari).

Valoarea economica a optiunii este reprezentata de diferenta intre pretul pietei si pretul de cumparare din SOP2020 (strike price-ul optiunii), inmultita cu numarul de optiuni. Implementarea acestui mecanims de decontare a fost explicata de Emitent prin raportul curent nr. 26/01.07.2022, iar procesarea s-a facut prin Depozitarul Central, eveniment pentru care Emitentul a informat piata prin raportul curent nr. 27/08.07.2022.

Alocarea actiunilor reprezentand contravaloarea valorii economice a optiunii, in dreptul celor 5 persoaner cheie, se va face fara a mai fi necesara o contraprestatie in bani din partea acestora. Astfel, le va fi decontat un numar de 5,886,921 actiuni BNET care le vor fi alocate in perioada urmatoare de catre Depozitarul Central dintre actiunile de trezorerie ale Emitenetului.
Atasam prezentului raport curent Documentul de informare, dupa modelul Anexei 4 din Regulamentul ASF 5/2018, referitor la oferirea sau atribuirea de actiuni catre actualii sau fostii membrii ai conducerii sau angajati.

Documentul de informare – Anexa 4 din Reg.5/2018

RC28/13.07.2022