BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre rezultatele procesului de subscriere in cadrul operatiunii de majorare de capital social cu aporturi noi in numerar dupa cum urmeaza:
In etapa I – derulata intre 5 martie si 3 aprilie 2020 – au fost subscrise 5.046.928 actiuni noi (45,69% din total) la pretul de 0,83 lei per actiune, de un numar de 189 investitori persoane fizice si juridice.
In Etapa a II-a Compania a oferit spre vanzare cele 5.999.713 actiuni ramase nesubscrise, in cadrul unui plasament privat, la pretul unitar de 0,831 lei. Subscrierile au fost realizate de 51 investitori persoane fizice si juridice.
In cadrul celor doua etape ale operatiunii de majorare au fost subscrise 11.046.641 actiuni reprezentand100% din totalul emisiunii de actiuni noi, Compania atragand aport in numerar in valoare de 9.174.711,74 lei.
In perioada urmatoare, Compania va continua procesul de inregistrare a noului capital social majorat la Registrul Comertului, ASF si Depozitarul Central, precum si formalitatile de admitere la tranzactionare pentru drepturile de alocare BNETR07.

CR21 raport curent – ro 2020

Meniu