BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/ “Emitentul”) informeaza investitorii si piata de capital despre publicarea Notei privind instrumentele financiare („Nota”) si a Rezumatului , documente intocmite in vederea constituirii Prospectului aferent majorarii capitalului social (“Prospectul”)

Nota, Rezumatul si Documentul de inregistrare Universal (atasate prezentului raport curent) constituie Prospectul alcatuit din documente distincte, aferent majorarii capitalului social al Emitentului, Prospect aprobat de ASF prin Decizia nr. 16/12.01.2023.

Operatiunea de majorare a fost Decisa de Consiliul de Administratie in 16.09.2022, in conformitate cu Hotararea AGEA nr. 12 din 27.04.2021 si are ca obiect emiterea unui numar de 105.696.119 actiuni ordinare oferite spre subscriere la pretul de 0,31 lei per actiune. Majorarea de capital se face in baza dreptului de preferinta, pentru cumpararea unei actiuni noi la pretul de 0,31 lei fiind necesare 5 drepturi de preferinta BNETR16. Drepturile de preferinta au fost incarcate actionarilor de la data de inregistrare 13.10.2022 in raport de 1 la 1 cu detinerea de actiuni BNET de la data de inregistrare. Conform Prospectului de majorare, drepturile de preferinta BNETR16 vor fi tranzactionabile pe perioada a 5 zile lucratoare intre: 18.01.2023 – 25.01.2023.

La finalul perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta BNETR16, detinatorii de drepturi vor putea cumpara actiunile noi, emise de Companie, la pretul din oferta: 0,31 lei per actiune, proportional cu numarul de drepturi detinut, timp de 31 de zile in intervalul: 30.01.2023 – 01.03.2023 (Etapa 1 a majorarii).

Pentru a afla numarul maxim de actiuni noi care pot fi subscrise de un detinatator de drepturi BNETR16, la finalul perioadei de tranzactionare a drepturilor, acesta trebuie sa imparta numarul de drepturi BNETR16 la 5 , iar in cazul in care numarul de actiuni noi rezultat nu este unul intreg, sa-l rotunjasca in minus pana la numarul natural intreg imediat inferior.

Actiunile ramase nesubscrise dupa Etapa 1, vor fi oferite spre vanzare investitorilor in cadrul unui plasament privat (Etapa 2 a majorarii), conform prevederilor legislatiei pietei de capital. Tot in cadrul Etapei 2, conform Deciziei CA din 16.09.2022, se va face conversia creantelor ce au rezultat in urma tranzactiilor de M&A si care vor fi convertite in actiuni BNET in cadrul acestei etape (creantele sunt detinute de actionarii fondatori ai companiilor The E-Learning Company, Nenos Software, IT Prepared si TopTech, acolo unde pretul acestor tranzactii de M&A a inclus si o componta decontabila in actiuni BNET, conform contractelor de investitii semnate.) .

Informatiile necesare subscrierii in cadrul Ofertei (Etapa 1 a majorarii) pot fi consultate in Prospect, accesand documentele de la link-urile de mai jos, pe site-ul Companiei dedicat relatiei cu investitorii (https://investors.bittnet.ro/ro/ ), precum si pe site-ul Intermediarului operatiunii, SSIF Goldring SA.

Pentru intrebari legate de operatiunea de majorare a acapitalului social, ori modalitatea de subscriere, ne puteti scrie la adresa de mail dedicata relatiei cu investitorii: investors@bittnet.ro .

Calendar operatiune majorare capital social prin aporturi noi in numerar:

  • Perioada tranzactionare drepturi de preferinta BNETR16: 18.01.2023 – 25.01.2023
  • Perioada de subscriere in cadrul Ofertei (Etapa 1): 30.01.2023 – 01.03.2023 / Pentru cumpararea unei actiuni noi la pretul de 0,31 lei sunt necesare 5 drepturi BNETR16
  • Etapa 2 – plasament privat derulta pe perioada a 5 zile lucratoare, incepând din a 3-a zi lucratoare după incheierea Etapei 1.

Atasam prezentului raport curent (linkuri pe fiecare document in parte):

Pagina de internet creata special si dedicata acestei Oferte, cu informatiile necesare subscrierii si formulare, poate fi consultata aici