Politica privind estimarile financiare

  • Compania va include informatii despre posibilitatea atingerii estimarilor financiare pentru anul in curs in fiecare raport trimestrial.
  • Compania va publica rapoarte curente cu ajustari la estimarile financiare imediat ce devine evident ca cel putin unul din elementele din estimare vor diferi cu cel putin 20% fata de estimare.

Politica de dividende

  • Adunarea Generala a Actionarilor stabileste anual destinatia profiturilor din anul fiscal anterior. Mentionam ca Emitentul nu intentioneaza sa plateasca dividende pentru cel putin urmatorii doi ani fiscali (din profiturile aferente anilor fiscali 2015 si 2016)
Meniu