BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii ca in intervalul 16.04.2020 – 15.05.2020 persoanele care au acces la informatii privilegiate in sensul Regulamentului nr. 5/2018, Legii 24/2017, precum si al Regulamentelor (UE) nr. 522/2016 si nr. 596/2014 (referitor la abuzul de piata) nu au dreptul sa deruleze tranzactii in nume propriu sau in contul unei terte parti, direct sau indirect, legata de actiunile, obligatiunile, titlurile de creanta sau alte instrumente financiare derivate ale Companiei. Perioada inchisa survine ca urmare a faptului ca in data de 15.05.2020, Compania va publica Rapotul aferent rezultatelor financiare pentru Trimestrul 1 2020.

CR23 raport curent – ro 2020

Meniu