BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii ca in intervalul 15.10.2020 – 13.11.2020 persoanele care au acces la informatii privilegiate in sensul Regulamentului ASF nr. 5/2018, Legii 24/2017, precum si al Regulamentelor (UE) nr. 522/2016 si nr. 596/2014 (referitor la abuzul de piata) nu au dreptul sa deruleze tranzactii, in nume propriu sau in contul unei terte parti, direct sau indirect, cu actiunile, obligatiunile, titlurile de creanta sau alte instrumente financiare derivate ale Companiei. Perioada inchisa survine ca urmare a faptului ca in data de 13.11.2020, Compania va publica Raportul aferent rezultatelor financiare pentru Trimestrul 3 2020.

CR50 raport curent – ro 2020

Meniu