BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre primirea deciziei de admitere la tranzactionare a obligatiunilor BNET23A din partea Bursei de Valori Bucuresti. Emisiunea este formata din 97.037 obligatiuni nominative, dematerializate, corporative, neconvertibile, negarantate, cu valoarea nominala de 100 lei/obligatiune, scadenta la 5 ani si o dobanda anuala de 9% platibila trimestrial prin intermediul Depozitarului Central. Prima zi de tranzactionare va fi 18.02.2019.

CR12 raport curent

Meniu