BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre stabilirea pretului de subscriere in cadrul ofertei de majorare a capitalului social prin emiterea unui numar de 18.178.550 actiuni ordinare, conform Hotararii nr. 4 AGEA din data 29.04.2020 si anume: 0,59 lei per actiune.
Pretul este format din valoare nominala a unei actiuni BNET (0,1 lei) plus prima de emisiune. Formula pentru prima de emisiune a fost stabilita in cadrul AGEA din 29.04.2020 iar pretul mediu de tranzactionare pentru ultimele 30 zile a fost determinat in functie de data transmiterii catre ASF a formei finale a Prospectului aferent acestei operatiuni (data de 29.12.2020).
Formula prima de emisiune:

[(pret mediu de tranzactionare ultimele 30 zile) / 1,2] – 0,1

Actiunile nou emise sunt oferite spre subscriere in baza dreptului de preferinta, pentru subscrierea unei actiuni noi sunt necesare 7 drepturi de preferinta (simbol: BNETR08). Premergator perioadei de subscriere actiuni, drepturile de preferinta vor fi tranzactionabile pe piata reglemetata a Bursei de Valori Bucuresti. La finalul perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta BNETR08, detinatorii de drepturi vor putea subscrie actiuni noi la pretul de 0,59 lei per actiune, timp de 30 zile (Etapa 1).
Calendarul operatiunii va fi publicat ulterior, impreuna cu Prospectul de majorare si Decizia ASF referitoare la acesta.

Raport curent 65/28.12.2020

Meniu