Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre exercitarea optiunii de convertibilitate in actiuni, a imprumutului in valoare de 1.050.000 lei, acordat Equatorial Gaming SA si inregistrarea la Registrul Comertului a mentiunilor referitoare la noua structura de capital a Equatorial. In urma activarii optiunii, Bittnet detine un numar de 55.227 actiuni Equatorial reprezentand 44,9995% din capitalul social si din drepturile de vot. Imprumutul acordat in august 2018 pentru o perioada de 3 ani si cu o rata de dobanda fixa de 9% per an a generat pentru Bittnet venituri din dobanda de aproape 148.000 lei.
La nivelul perioadei 2018-2019 si fata de capitalul investit initial in achizitia a 24,9989% din actiunile Equatorial, randamentul investitiei a generat venituri in valoare de 450.000 lei, reprezentand o rata a rentabilitatii anualizata de peste 20% – in linie cu rentabilitatea capitalului propriu Bittnet.
Avand in vedere randamentul investitiei, emitentul intentioneaza sa achizitioneze integral actiunile Equatorial Gaming SA urmand a efectua demersurile in acest sens, demersuri care s-ar putea finaliza cu un memorandum de investitie prezentat actionarilor emitentului si supus spre aprobare unei AGA viitoare.

Raport curent 44

Meniu