BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre decizia Consiliului de Administratie de majorare a capitalului social prin emiterea unui numar de 24,697,223  actiuni ordinare, nominative, dematerializate, de valoare egala si cu o valoare nominala de 0,1 lei fiecare, in contul creantei detinutde asupra societatii de detinatorii de Optiuni (“Persoanele Cheie”) in conformitate cu Planul de incentivare a persoanelor cheie – Stock Option Plan aprobat de Hotararea 12 AGEA din 25.04.2018 si contractelor de optiune si a actelor aditionale – denumite in continuare “SOP 2018” sau “SOP”.

Capitalul social se majoreaza cu suma de  2.469.722,30 lei, iar capitalurile proprii cresc aditional cu suma de  11.758.361,13 lei – prime de emisiune.  Conform planului de incentivare – SOP2018 –  un numar total  de 47 persoane  au primit dreptul, fara a avea si obligatia, de a achizitiona de la Companie actiuni la un pret per actiune echivalent cu o capitalizare a societatii de la data de 31.12.2017. In perioada 10.05.2020 – 10.06.2020 (scadenta optiunii), persoanele au exercitat optiunea, Societatea avand varianta de a rascumpara actiuni din piata sau sa opereze o majorare de capital prin care sa emita catre detinatorii de optiuni un numar de actiuni care sa echivaleze (la pretul pietei) cu valoarea financiara a optiunii pentru detinatorii de optiuni.

Valoarea optiunii, care se constituie in creanta asupra Societatii, a fost certificata prin raportul de expertiza contabila extrajudiciara din data de 17.08.2020 – atasat acestui raport curent.

Numarul de actiuni nou emise a fost determinat in conformitate cu prevederile art. 210(2) din Legea 31/1990 si art. 87-88 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Astfel, numarul de actiuni a fost stabilit prin impartirea creantei la pretul de 0.5761 lei/actiune – pretul mediu ponderat al actiunilor BNET in perioada 14 August 2019 – 14 August 2020.

Majorarea de capital se face prin ridicarea dreptului de preferinta si in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 7 din 18.08.2020 (atasata prezentului raport curent) si in conformitate cu atributiile delegate de AGEA prin Hotararile nr. 3 din 25.04.2018 si nr. 1 din 17.12.2018, astfel incat actiunile nou emise sa poata fi alocate catre detinatorii creantei (ca urmare a SOP2018).

Suplimentar fata de accesul la resurse umane de calitate, derularea programului de incentivare – SOP2018 – creaza pentru Societate si un beneficiu dublu din punct de vedere al cash-flow-ului si al pozitiei financiare (bilant): pe de o parte, pentru a finaliza planul de incentivare Societatea nu a fost nevoita sa se decapitalizeze (prin rascumparari de actiuni din piata), pe de alta parte, capitalurile proprii cresc, fara a genera vreun dezavantaj pentru actionarii minoritari. In acest fel, prin implementarea programului de incentivare, interesele angajatilor – persoanelor cheie din companie – sunt aliniate cu cele ale actionarilor.

Astfel, actiunile liberate ca urmare a majorarii de capital social prin conversia creantei certe, lichide si exigibile vor fi inregistrate la Data Platii de catre Depozitarul Central in conturile globale ale beneficiarilor Planului de incentivare a Persoanelor Cheie – proportional cu valoarea creantei certe lichide si exigibile pe care acestia o detin asupra Companiei.

Compania va depune, in perioada urmatoare, toate diligentele in vederea implementarii acestei operatiuni de piata, adresandu-se Oficiului National Registrul Comertului, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bursei de Valori Bucuresti si Depozitarului Central.

Raport expertiza contabila

Decizie CA majorare capital SOP2018-2020

Meniu