BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la data in care actiunile gratuite aprobate prin Hotararea AGEA nr. 2 din 29 aprilie 2020 vor fi disponibile la tranzactionare. Astfel, conform hotararii AGEA nr 2 din 29 Aprilie 2020, actionarii inregistrati de catre Depozitarul Central in registrul actionarilor de la data de 21 iulie 2020 vor primi in mod gratuit un numar de 7 actiuni pentru fiecare 10 actiuni detinute la data de 21 iulie. Reamintim actionarilor procesul de emitere a actiunilor gratuite:

  1. Aprobarea de catre Adunarea Generala a Actionarilor a majorarii de capital – pas indeplinit in 29 aprilie 2020
  2. Inregistrarea de catre Registrul Comertului a noii valori a capitalului social al Societatii: pas indeplinit in data de 14 mai 2020 prin eliberarea CIM-ului (Certificat Inregistrare Mentiuni) in baza rezolutiei 53865 din 13 mai 2020.
  3. Publicarea in Monitorul Oficial a deciziei Registrului Comertului – pas indeplinit in data de 15 iunie 2020
  4. Emiterea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a unui nou Certificat de Inregistrare a Valorilor Mobiliare (CIVM). Din cunostintele Emitentului, emiterea CIVM pentru noul numar de actiuni se afla pe ordinea de zi a sedintei Consiliului ASF pentru miercuri 22 iulie 2020.
  5. Inregistrarea de catre Depozitarul Central (DC) a actiunilor gratuite in conturile de tranzactionare ale actionarilor : in cel mai scurt timp dupa primirea noului CIVM. Procesul de decontare al actiunilor noi se realizeaza in mod standardizat de catre DC in ziua imediat urmatoare transmiterii CIVM-ului ,la ora 05:00 AM.

Emitentul face toate demersurile pe langa autoritatile competente pentru a indeplini Hotararea AGEA nr 2 in cel mai scurt timp posibil dupa data de inregistrare de 21 iulie 2020.

Raport curent nr 38

Meniu