BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/”Emitentul”) informeaza partile interesate despre publicarea notelor la situatiile financiare individuale in completarea raportului aferent Semestrului 1 2021 publicat pe site-ul BVB si pe site-ul Emitentului in data de 27.08.2021. Notele pot fi consultate la link-ul de mai jos:

Note la Situatiile financiare individuale 30.06.2021

Meniu