In completarea raportului curent nr. 29/30.04.2020 referitor la publicarea Raportului Anual 2019, BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) pune la dispozitia investitorilor Situatiile financiare individuale ale Companiei insotite de note, impreuna cu Raportul Auditorului independent pentru situatiile individuale aferente exercitiului financiar 2019, ca pagini incluse in documentul “Raport Anual 2019”. Situatiile financiare individuale ale Companiei si Raportul Auditorului au fost publicate anterior, in data de 30.03.2019 pe site-ul Companiei si pe site-ul BVB spre consultare ca documente suport pentru Adunarea Generala a Actionarilor sub forma de documente individuale.

Raportul complet poate fi consultat la link-ul urmator: Raport Anual 2019

Meniu