Bittnet Systems SA (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii despre primirea unei propuneri de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2021, din partea unui actionar indreptatit, prin includerea unui nou punct.

Astfel se completeaza ordinea de zi AGEA prin adaugarea punctului 12 care va avea urmatorul cuprins:
Aprobarea autorizarii Consiliului de Administrație al Societății ca într-o perioadă de 3 ani de la data hotărârii de autorizare să poată decide majorarea capitalului social subscris, prin una sau mai multe emisiuni de acțiuni cu o valoare care sa nu depășească jumătate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizării, și în consecință aprobarea modificării art. 10.19.8 din Actul Constitutiv, care va avea următorul conținut:
“Pentru atributia prevazuta la punctul f) delegarea de atributii se acorda pentru o perioada de 3 (trei) ani de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 85 alin. 2 din legea nr. 24/2017 privind piata de capital.”
Propunerea a fost facuta de dl. Cristian Logofatu, actionar al Companiei cu o detinere de 11,26% din capitalul social si din drepturile de vot in temeiul art. 117^1 alin. (1) din Legea Societatilor nr. 31/1990, art. 92 alin. (3) si (5) si art. 106 din Legea nr. 24/2017si art. 189 si art. 225 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Restul punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor pentru data de 27.04.2021 ora 12:00 conform Convocatorului publicat, raman neschimbate.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acţionarilor convocata pentru data de 27.04.2021 ora 11:00 conform Convocatorului publicat, ramane neschimbata.

RC22/04.05.2021