BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza investitorii ca in perioada 25.01.2019 – 22.02.2019 persoanele care au responsabilitati de conducere in sensul Regulamentului nr. 5/2018, Legii 24/2017, precum si al Regulamentelor (UE) nr. 522/2016 si nr. 596/2014 (regulament referitor la abuzul de piata) nu au dreptul sa deruleze tranzactii in nume propriu sau in contul unei terte parti, direct sau indirect, legata de actiunile, titlurile de creanta sau alte instrumente financiare derivate ale Companiei. Perioada inchisa survine ca urmare a faptului ca in data de 22.02.2019, Compania va publica Raportul referitor la rezultatele financiare anuale preliminare pentru 2018.

CR08 raport curent