BITTNET SYSTEMS S.A. (numita in continuare “Compania”/ “Emitentul”) informeaza investitorii despre Decizia Consiliului de Administratie din data de 16.09.2022 in legatura cu majorarea capitalului social al Emitentului prin emiterea unui numar maxim de 105.696.119 actiuni comune oferite spre subscriere actionarilor de la data de inregistrare 13.10.2022.
Pretul de subscriere va fi de 0,31 lei/actiune nou emisa. Pentru subscrierea unei actiuni noi sunt necesare 5 drepturi de subscriere, ce vor fi alocate in data de 14.10.2022 in conturile actionarilor de la data de inregistrare. Perioada de oferta pentru subscrieri, in cadrul etapei 1, se va desfasura pe parcursul a 30 zile.

Dupa aprobarea prospectului de majorare de catre ASF si dupa desfasurarea celor 30 zile de oferta publica, actiunile ramase nesubscrise vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat, inclusive persoanelor care au certificate creante certe lichide si exigibile asupra Emitentului, creante ce au rezultat in urma tranzactiilor de M&A si care vor fi convertite in actiuni BNET in cadrul acestei operatiuni (cu actionarii fondatori ai companiilor The E-Learning Company, Nenos Software, IT Prepared si TopTech) . Pretul acestor tranzactii de M&A a inclus si o componta decontabila in actiuni BNET, conform contractelor de investitii semnate.

Suma totala a creantelor acestor creditori asupra Societatii, suma ce va fi convertita in actiuni BNET in cadrul Etapei 2 este de 10.082.103. lei. Daca operatiunea va avea succes in proportie de 100%, capitalurile proprii ale Societatii se va majora cu suma de 32.765.796 lei, dintre care 22,683,693 lei aporturi cash.
Calendarul operatiunii, perioada de oferta (Etapa 1), precum si plasamentul privat (Etapa 2) vor fi stabilite prin prospectul operatiunii, ce va fi publicat de Emitent dupa primirea aprobarii din partea ASF.
Anexam prezentului raport curent Decizia Consiliului de Administratie referitoare la aceasta operatiune de majorare de capital.

Decizie CA – 16.09.2022

RC39/16.09.2022