Convocare Adunarea Generala a Actionarilor – 26 Aprilie 2017

Administratorul unic al societăţii comerciale BITTNET SYSTEMS S.A. – persoană juridică română, cu sediul social în Bucuresti, Str. Şoimuş nr. 23, Bl. 2, Sc. B, Ap. 24, 040704 – Sector 4 şi cu adresa de comunicare in Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, 061072 – sector 6, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3752/22.02.2007, având Cod Unic de Înregistrare RO21181848,

CONVOACĂ

 • Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2017 ora 11.00 la adresa sediului secundar situat in Bucureşti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6, şi
 • Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 26.04.2017 ora 12.00 la adresa sediului secundar situat in Bucuresti, Bd. Iuliu Maniu nr. 7, et. 1, sector 6,

pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la sfârsitul zilei de 17.04.2017 (Data de Referinţă), cu menţiunea că doar persoanele care au calitatea de acţionar la Data de Referinţă pot participa şi vota în cadrul AGOA si AGEA.

Ordinea de zi si documentele suport pot fi regasite pe site-ul companiei pentru relatia cu actionarii – la adresa:

https://investors.bittnet.ro/intalniri-ale-actionarilor/adunarea-generala-a-actionarilor-26-aprilie-2017/?lang=ro

si in documentul atasat :

Convocator_AGA_BNET_Aprilie_2017-ROM

Eliberare CIVM – ASF

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la eliberarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a Certificatului de Inregistrare a Valorilor Mobiliare cu nr. AC-4149-3 din data 08.03.2017 ca urmare a inregistrarii operatiei de majorare a capitalului social al Compnaiei cu 1.000.974 actiuni noi conform Hotararii AGA din 28.04.2016. Compania urmeaza procedura de inregistrare a actiunilor in conturile de tranzactionare ale actionarilor, adresandu-se in continuare catre Depozitarul Central.

CIVM-dupa-majorare-aporturi

CR9-raport-curent-CIVM-privind-majorarea-capital

 

Informare prelungire linie de credit

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la semnarea actului aditional nr. 2/17.02.2017 la contractul de credit nr. 132/15.06.2015 cu Patria Bank S.A. Linia de credit a fost dimensionata la 1.000.000 lei, cu urmatoarele garantii:

 • Cesiune asupra contractelor unor clienti ai Companiei;
 • Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 1.351.315 actiuni detinute de catre domnul Logofatu Cristian Ion, director financiar al Companiei ;
 • Ipoteca mobiliara asupra unui numar de 1.351.315 actiuni detinute de catre domnul Logofatu Mihai Alexandru Constantin, administrator al Compniei.

Linia de credit are data scadentei la 16.02.2018, cu posibilitate de prelungire si va fi folosita in continuare pentru finanatarea activitatii curente.

CR8 raport curent prelungire linie de credit

Prelungire statut “Cisco Certified Gold Partner”

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii cu privire la obtinerea prelungirii  statutului de “Cisco Certified Gold Partner” in urma promovarii auditului realizat de vendorul american Cisco Systems. Pentru prelungirea certificarii obtinute in urma cu un an, Compania a parcurs procesul de audit care a verificat performatele si aptitudinile echipei Bittnet. Au fost reverificate procesele si procedurile standardizate la nivelul Companie pe tehnologiile Cisco,  tratarea proiectelor si clientilor, competentele de vanzare pe solutii complexe, competentele de instalare si mentenanta pentru aceste servicii IT, documentarea solutiilor livrate, managementul proiectelor, modul de raspuns la tichetele de suport tehnic deschise de clienti, satisfactia clientilor, practicile de business si capacitatea Companiei de a integra solutii de tip Hibryd IT, Cloud si Management Services, solutii de securitate, in proiecte de tehnologie Cisco.

CR6 raport curent prelungire CISCO Gold

Rezultate preliminare an fiscal 2016

Regasiti mai jos raportul managementului de prezentare a rezultatelor financiare preliminare, inclusiv scrisoarea CEO. De asemenea, atasat se regasesc si situatiile financiare (Bilantul si Contul de Profit si Pierdere) neauditate.

 

Raport Privind Majorarea de Capital

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre succesul procesului de subscriere in cadrul operatiunii de majorare de capital cu aporturi noi, aprobata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26 aprilie 2016. Daca in perioada 9 ianuarie – 8 februarie 2017 a avut loc Etapa I de subscrieri, in cadrul careia au fost subscrise 993,207 actiuni, la pretul de 0.78 lei pe actiune, in Etapa 2 Compania a oferit cele  7,767  actiuni ramase nesubscrise. Acestea au fost vandute in cadrul unui plasament privat catre 9 investitori, persoane fizice care au plasat 9 ordine de subscriere, la pretul de 0.80 lei pe actiune, ceea ce reprezinta 0.78% din subscriptia totala. Astfel, la finalul Etapei 2, au fost subscrise toate actiunile oferite.

In cadrul celor doua Etape de subscriere, Bittnet Systems S.A. a atras investitii in capitalul social in cuantum de 780,915.06 lei.

BNET_CR4-raport-curent-rezultat-majorare-ian-feb-2017

Raport Privind Subscrierile in Etapa 1 a Majorarii de Capital

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza actionarii despre rezultatele procesului de subscriere in cadrul operatiunii de majorare de capital cu aporturi noi, aprobat a in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 26 aprilie 2016 . Astfel, in perioada 9 ianuarie – 8 februarie 2017 a avut loc Etapa I de subscrieri, in care au fost oferite prin mecanismele Bursei de Valori Bucuresti (piata POFX) un numar de  1,000,974 actiuni, la pretul de 0.78 lei pe actiune.

In perioada de subscriere au fost plasate 95 de ordine de subscriere, de catre 93 investitori. Acestia au subscris un numar total de 993,207 actiuni ceea ce reprezinta o subscriere in proportie de 99.22%.

Intermediarul ofertei a fost Intercapital Invest, iar aceasta s-a distribuit prin toti intermediarii autorizati la Bursa de Valori Bucuresti – o premiera in ceea ce priveste operatiunile de majorare de capital derulate de companiile listate la bursa.

In Etapa a IIa Compania va oferi spre subscriere cele  7,767 actiuni ramase nesubscrise catre investitori  in cadrul unui plasament privat.

CR3-raport-curent-rezultat-subscrieri-etapa-1-majorare-i

Calendarul publicarii rezultatelor financiare 2017

Bittnet Systems S.A. (numita in continuare “Compania”) informeaza despre adoptarea calendarului de comunicare financiara. Astfel, Compania va publica rapoartele periodice in anul 2017 dupa cum urmeaza:

Eveniment

Termen limita

Rezultate financiare anuale preliminare pentru 2016

17 februarie 2017

Adunarea Generala a Actionarilor Anuala (AGA)

26 aprilie 2017

Publicarea Raportului Anual pentru anul financiar 2016

28 aprilie 2017

Publicarea Raportului Semi-Anual pentru semestrul 1, 2017

25 august 2017

Datele au fost alese sa coincida cu seara ultimei zile lucratoare din saptamana, astfel incat sa permita timpul maxim de preluare a informatiei de catre partile interesate. Data Adunarii Generale a Actionarilor a fost aleasa in timpul unei zile lucratoare pentru a oferi posibilitatea participarii unui numar cat mai mare de actionari, in concordanta cu Principiile de Guvernanta Coorporativa ale BVB.

CRnr2-2017-calendar-financiar

Proceduri Subscriere Majorare 9 Ianuarie – 8 Februarie

Ca urmare a intrebarilor primite de Companie privind procedura efectiva de urmat pentru subscrierile in cadrul majorarii, in etapa 1 ( 9 Ianuarie – 8 Februarie), prezentam in continuare informatiile relevante (disponibile in Prospect, incepand cu pagina 81)

Pot subscrie prin brokerul meu?

Actiunile pot fi subscrise in Etapa 1 a majorarii de capital social prin:

 • Intermediarului Ofertei Intercapital Invest S.A. cu sediul in Bulevardul Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti
 • Orice alt intermediar autorizat de catre ASF (denumit in continuare “Participant”) care a transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei (denumit in continuare „Scrisoare de Angajament”) si al carui acces in Oferta a fost permis de catre Bursa de Valori Bucuresti. Intermediarii nu vor accepta si nu vor prelua nicio subscriere anterior transmiterii “Scrisoarii de Angajament” catre Intercapital Invest si notificarii de catre Intercapital Invest a primirii acesteia.

Cum subscriu prin brokerul meu?

In acest caz, subscrierea se realizeaza prin transmiterea unui ordin de cumparare aferent subscrierii conform prevederilor contractului de prestari de servicii de investitii financiare valabil incheiat cu Intercapital Invest sau alt Participant, ordin ce va sta la baza completarii unui Formular de Subscriere. Responsabilitatea completarii Formularului revine Intercapital Invest sau Participantului care a preluat ordinul, dupa caz.

Intercapital Invest si Participantii vor accepta subscrierile in conformitate cu regulamentele interne aplicabile preluarii, validarii si transmiterii spre executare a ordinelor, precum si cu cele referitoare la gestiunea riscului de decontare. Responsabilitatea existentei fondurilor la Data Decontarii revine in totalitate Intermediarului sau Participantului care a preluat ordinul.

Cum subscriu daca nu am cont la broker?

In acest caz, subscrierea se realizeaza prin transmiterea sau depunerea Documentelor pentru subscriere (detaliate mai jos) impreuna cu dovada platii integrale a actiunilor subscrise (spre exemplu – ordin de plata) prin urmatoarele variante:

 • Transmiterea documentelor prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic „pentru majorarea capitalului social al S.C. BITTNET SYSTEMS S.A.” la intermediarul ofertei, respectiv la adresa: Intercapital Invest SA, Bulevardul Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, telefon 021 222 8731, 021 222 8744.
 • Depunerea documentelor la sediul Intermediarului Intercapital Invest S.A. din Bulevardul Aviatorilor Nr. 33, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 9:30 – 17:00 ora Romaniei pe toata durata Perioadei de Oferta.
 • Depunerea documentelor la sediul oricarui alt intermediar autorizat de catre ASF care a transmis catre Intermediarul Ofertei angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a Ofertei (denumit in continuare „Scrisoare de Angajament”) si al carui acces in Oferta a fost permis de catre Bursa de Valori Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 10:00 – 17:00 ora Romaniei. Intermediarii nu vor accepta si nu vor prelua nicio subscrierii anterior transmiterii “Scrisoarii de Angajament” catre Intercapital Invest si notificarii de catre Intercapital Invest a primirii acesteia. Pentru evitarea oricarui dubiu, alti intermediari in afara de Intercapital Invest nu vor accepta transmiterea documentelor prin curier sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

De ce documente este nevoie?

Este nevoie sa completati Formularul de Subscriere in Majorare in Etapa 1 insotit de documente aditionale in functie de tipul de investitor, astfel:

1. Persoane fizice rezidente care subscriu in nume propriu:

 • Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie).

2. Persoane fizice rezidente care subscriu in numele unor alte persoane fizice:

 • Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (original si copie) a reprezentantului si buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie (copie) a persoanei reprezentate
 • Procura in forma autentica pentru semnarea Formularului/Formularelor de Subscriere (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie).

3. Persoane fizice rezidente incapabile (fara discernamant) sau aflate sub curatela:

 • Buletin,carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie in numele acesteia precum si al persoanei incapabile (original si copie)
 • Pasaport (original si copie) si/sau legitimatie de sedere (original si copie) al persoanei care subscrie in numele persoanei incapabile – pentru cetatenii straini
 • Actul juridic care instituie tutela sau, dupa caz, curatela speciala sau curatela (copie).

4. Persoane juridice rezidente care subscriu in nume propriu:

 • Certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului (copie)
 • Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de Zile Lucratoare anterioare datei subscrierii (original)
 • Imputernicire/Mandat in original pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberata in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca acesta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie)
 • Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie al persoanei care subscrie in numele persoanei juridice (original si copie).

5. Persoane juridice rezidente care subscriu prin intermediul unei alte persoane juridice rezidente:

 • Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului (copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 Zile Lucratoare inainte de data subscrierii pentru persoana juridica rezidenta care doreste sa efectueze subscrierea (original si copie)Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului (copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 Zile Lucratoare inainte de data subscrierii pentru persoana juridica care reprezinta interesele persoanei juridice care doreste sa efectueze subscrierea (original si copie)
 • Mandat/ordin din partea societatii care doreste efectuarea subscrierii pentru efectuarea subscrierii (original si copie)
 • Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si copie)
 • Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice care reprezinta interesele persoanei juridice care doreste efectuarea subscrierii (original si copie).

6. Persoane fizice nerezidente care subscriu in nume propriu:

 • Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana (original si copie).

7. Persoane fizice nerezidente care subscriu prin imputerniciti rezidenti:

 • Pasaport sau Carte de identitate pentru cetatenii din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana pentru persoana fizica nerezidenta (copie)
 • Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicit (original si copie)
 • Procura in forma autentica prin care imputernicitul poate semna Formularul/Formularele de Subscriere (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie).

8. Persoane juridice nerezidente care subscriu in nume propriu:

 • Documentul de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta (copie)
 • Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau de o institutie echivalenta cu cel mult 30 Zile Lucratoare anterioare datei subscrierii (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie)
 • Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere eliberat in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al persoanei juridice, cu drept de a reprezenta individual persoana juridica in cauza (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere sau a Formularului de Revocare, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie)
 • Documentele de identitate ale persoanei care efectueaza subscrierea ca reprezentant al persoanei juridice nerezidente: pasaport, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru cetateni din UE/Spatiul Economic European/Confederatia Elvetiana (original si copie).

9. Persoane juridice nerezidente care subscriu prin intermediul unei persoane juridice rezidente:

 • Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta (copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 Zile Lucratoare inainte de data subscrierii, pentru persoana juridica nerezidenta (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie)
 • Document de identificare, i.e. certificat de inmatriculare la Registrul Comertului sau institutie echivalenta (copie), insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului sau institutie echivalenta cu cel mult 30 Zile Lucratoare inainte de data subscrierii, pentru persoana juridica rezidenta (original si copie)
 • Mandat/ordin din partea societatii nerezidente pentru efectuarea subscrierii (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie)
 • Imputernicire/Mandat pentru persoana care semneaza Formularul/Formularele de Subscriere, eliberat in conditiile actului constitutiv, sau dovada ca aceasta este reprezentant legal al societatii, cu drept de reprezentare individuala (in situatia in care societatea este reprezentata colectiv de doua sau mai multe persoane si toate se prezinta pentru semnarea Formularului de Subscriere, dovada se va face pentru toate aceste persoane) (original si traducere legalizata (daca este cazul) si copie)

Buletin, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru imputernicitul/imputernicitii persoanei juridice rezidente (original si copie).

10 Persoane fizice rezidente/nerezidente reprezentate de o societate de administrare investii in baza unui contract de administrare portofoliu

 • Carte/buletin de  identitate  (copie),  in  cazul  persoanelor fizice  rezidente
 • Pasaport sau  carte  de  identitate  pentru  cetateni  ai  UE/  SEE  (copie),  in  cazul  persoanelor  fizice  nerezidente
 • Mandat de  reprezentare  (original  si  copie)

Pentru  societatea  de  administrare  investitii:

 • Certificat de  inregistrare  emis  de  Registrul  Comertului (copie)
 • Certificat constatator  privind  situatia  actuala  a  persoanei juridice  emis  de  Registrul  Comertului  (emis  cu  cel  mult 30  zile  lucratoare  inainte  de  data  subscrierii)
 • Procura/mandat in  original  pentru  persoana  care  semneaza Formularul  de  Subscriere,  acordata  conform  prevederilor actului  constitutiv,  sau  o  dovada  ca  persoana  respectiva reprezinta  in  mod  legal  entitatea  care  subscrie,  cu  drept individual  de  reprezentare  (in  cazul  in  care  societatea  este reprezentata  in  mod  colectiv  de  doua  sau  mai  multe persoane  care  sunt  toate  prezente  la  semnarea  Formularului de  Subscriere,  o  astfel  de  dovada  va  fi  prezentata  pentru toate  aceste  persoane)  (procura  in  original  si  orice  alte documente  conforme  cu  originalul  certificate  de reprezentantul  legal  al  persoanei  juridice)
 • Carte/buletin de  identitate  (in  original  si  copie)  al  persoanei care  subscrie  in  numele  persoanei

11. Entitati administrate de  alte  persoane juridice  rezidente  sau  nerezidente (spre  exemplu  fonduri  de  investitii, fonduri  de  pensii etc.)

 • Documentele mentionate  mai  jos  se  vor  prezenta  pentru persoana  juridica  care  administreaza  respectiva  entitate si vor  fi  insotite  de  actul/actele  prin  care  respectiva  entitate  a  fost autorizata  de  autoritatea  de  supraveghere  competenta
 • Certificat de  inregistrare  emis  de  Registrul  Comertului  (copie)
 • Certificat constatator  privind  situatia  actuala  a  persoanei juridice  emis  de  Registrul  Comertului  (emis  cu  cel  mult 30  zile  lucratoare  inainte  de  data  subscrierii)
 • Procura/mandat in  original  pentru  persoana  care  semneaza Formularul  de  Subscriere,  acordata  conform  prevederilor actului  constitutiv,  sau  o  dovada  ca  persoana  respective reprezinta  in  mod  legal  entitatea  care  subscrie,  cu  drept individual  de  reprezentare  (in  cazul  in  care  societatea  este reprezentata  in  mod  colectiv  de  doua  sau  mai  multe persoane  care  sunt  toate  prezente  la  semnarea  Formularului de  Subscriere,  o  astfel  de  dovada  va  fi  prezentata  pentru toate  aceste  persoane)  (procura  in  original  si  orice  alte documente  conforme  cu  originalul  certificate  de reprezentantul  legal  al  persoanei  juridice);
 • Carte/buletin de  identitate  (in  original  si  copie)  al  persoanei care  subscrie  in  numele  persoanei  juridice
 • Documentele intr-o  alta  limba  decat  limba  romana  sau  limba  engleza , vor fi insotite de o traducere legalizata a acestora in  limba  romana  sau  in  limba

IMPORTANT! Documentele de identificare ale persoanelor fizice (i.e. buletin, carte de identitate, pasaport etc.) vor fi prezentate in original doar in cazul in care subscrierea se face prin depunerea Documentatiei pentru subscriere personal la sediul Intermediarului. De asemenea, toate copiile puse la dispozitie in contextul subscrierii vor contine mentiunea „Conform cu originalul” si semnatura (in clar si olograf) persoanei care depune Documentele pentru subscriere.

Informare privind prelungire plafon credite obiect

BITTNET SYSTEMS S.A., (numita in continuare Compania) informeaza actionarii cu privire la  prelungirea contractului de credit – plafon – nr. 15 din 17.02.2016 cu Patria  Bank S.A.  Plafonul de credit a ramas dimensionat la 2.000.000 RON. Garantiile constituite raman:

 • Cesiune asupra contractelor unor clienti ai Companiei;
 • Fideisiune din partea administratorului Companiei, Mihai Logofatu

Plafonul de credit are o scadenta de 12 luni cu posibilitate de prelungire si va fi folosita pentru finanatarea de proiecte punctuale – implementarea unor contracte pe termen scurt insotite de comenzi ferme de la clienti.

CR23-raport-curent-ref-prelungire-linie-credit-Patria-Bank-