Situatia Fluxurilor de Numerar

Din punct de vedere operational activitatea curenta a fost ‘cash flow neutral’ , cresterea de numerar inregistrata in timpul perioadei de raportare fiind rezultatul derularii cu succes a opratiunii de majorare de capital cu aporturi noi in perioada martie aprilie 2020, in linie cu viziunea de a construi o fortareata financiara. Astfel, disponibilitatile de cash la finalul perioadei de raportare erau de 25 milioane lei, ceea ce genreaza un grad de indatorare masurat ca ‘net debt’ de aproape 0 (zero).

30/Jun/19  30/Jun/20 
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:  
Profit brut (5,331,113)  (563,298) 
Cheltuieli cu amortizarea 997,173   1,031,746  
Beneficii acordate angajaților SOP 392,074   873,241  
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare 933,595   1,747,409  
Cheltuieli privind dobanzile si alte costuri financiare – leasing  191,067   159,414  
Venituri din dobanda si alte venituri financiare  (122,486)  (95,723) 
Câștig titluri puse in echivalenta  84,601   244,983  
Profit din exploatare inainte de variatia capitalului circulant  (2,855,088)  3,397,771  
Variatia soldurilor conturilor de creante comerciale si alte creante   (3,582,818)  (4,746,992) 
Variatia soldurilor conturilor de stocuri  (2,037,474)  1,025,668  
Variatia soldurilor conturilor de datorii comerciale si alte datorii  8,823,106   37,842  
Numerar generat din exploatare  347,726   (285,711) 
Impozit pe profit platit  (579,016)  (50,005) 
Numerar net din activitati de exploatare   (231,290)  (335,716) 
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:  
Plati pentru achizitionarea de filiale, mai putin numerar achizitionat  (709,920)     
Imprumuturi acordate entitatilor legate  (23,560)  (23,560) 
Achizitii de fond comercial     
Achizitii de imobilizari corporale si necorporale  (575,669)  (322,239) 
Dobanzi incasate   132,842   72,163  
Numerar net din activitati de investitie  (1,176,307)  (273,636) 
     
Fluxuri de numerar din activitati de finantare: 
Incasari din emisiunea de actiuni  8,853,597  
Trageri din imprumuturi bancare  2,383,194  
Rambursari de imprumuturi bancare  (401,068)  (3,005,006) 
Incasari din emisiunea de obligatiuni  9,600,000  
Rambursari din emisiunea de obligatiuni (4,186,000) 
Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar (594,377)  (743,938) 
Dobanzi platite (844,541)  (1,638,990) 
Numerar net din activitati de finantare  3,574,015   5,848,857  
     
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar 2,166,418   5,239,505  
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar 13,047,882   20,824,117  
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar 15,214,300   26,063,622