General Stakeholder Meeting – Bittnet
January 25, 2024

Participă prin aplicația eVOTE ↗ în data de 25 ianuarie 2024, începând cu ora 11:00 a.m.

Prima convocare:

25 ianuarie 2024

A doua convocare:

26 ianuarie 2024

Convocator al Adunării Generale a Acționarilor ↗ (.PDF doc)
Procedura de participare online la AGA ↗ (.PDF doc)
Documente pentru AGA: Formularistică ↗ (Google Drive folder)
Propuneri: Hotărâri AGOA  ↗ (Google Drive folder)

Rezultate AGOA din 25.01.2024 (disponibil dupa sedinta AGA) ↗(.PDF doc)

Drepturi de vot

La data publicării prezentului convocator, Societatea are înregistrat atât la Registrul Comerțului cât și la ASF și Depozitarul Central un număr total de 634.176.714  acțiuni aferente unui capital social subscris și vărsat de 63.417.671,40 lei. Data de referință pentru aceasta Adunare Generala este data de 12 Ianuarie 2024, însemnând că sunt îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generala din 25 Inauarie 2024 acționarii de la data de referință conform deținerilor de la aceasta dată.

Documente suport pentru ordinea de zi

AGOA

Revocare Consiliu de Administrație si alegere unui nou Consiliu de Administrație  ↗ (punctele 2-4, .PDF doc)

Draft Contract de Administrator Bittnet

Contactează Bittnet Group
–relația cu investitorii

Pentru orice informatie suplimentara, raspunsuri la intrebari sau clarificari, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail investors@bittnet.ro, sau sa completezi formularul de contact alaturat.