Situația Financiară Consolidată

Cifrele din grafice sunt exprimate în MII RON

Creșterea activelor imobilizate se datorează investițiilor de tip M&A realizate (creștere de fond comercial de 16.8 milioane lei), a înregistrării ca activ a clădirii One unde avem biroul (21.2 milioane lei) – conform IFRS16 și poziției de ‘echipamente tehnologice’ a TopTech – 2.4 milioane lei.

Creșterea activelor circulante se datorează parțial creșterii creanțelor asupra clienților cu 30 milioane lei (90% creștere – puțin mai rapid decât creșterea de cifră de afaceri) și a numerarului cu aproape 19 milioane lei (80%).

Poziția de numerar consolidată înregistrează valoarea de 42.3 milioane lei.

Datoriile pe termen lung au crescut cu 16.4 milioane lei, astfel:

  • Scădere cu 14 milioane prin reclasificare obligațiuni ca datorii termen scurt
  • Creștere datorii bancare cu 11.5 milioane -sumă pentru LBO TopTech și 2Net
  • 2 milioane lei – chirie One înregistrată ca datorie termen lung conform IFRS16

Datoriile pe termen scurt au crescut cu 66 milioane lei ca urmare a:

  • Apropierii de scadență a emisiunilor de obligațiuni (+24 milioane lei, din care 10 milioane lei rambursați în ianuarie 2023)
  • Creșterii poziției de datorii comerciale cu 36 milioane lei , în linie cu creanțele asupra clienților și cu afacerile).

La finalul anului 2022, datoriile din M&A erau de 10.7 milioane lei – transformate în equity (capital) prin decizia C.A. din Septembrie 2022 – neînregistrată încă până la final de majorare de capital (martie 2023) iar datoriile comerciale înregistrau suma de 66.9 milioane lei, acoperite în proporție de 94% de creanțele asupra clienților. Acoperirea subunitară a datoriilor comerciale cu creanțele comerciale ar semnala un element negativ, dacă poziția de cash nu ar fi crescut cu 10 milioane în plus față de profitul operațional. Cu alte cuvinte, am înregistrat o gestiune eficientă și poate prea agresivă a relației cu furnizorii.

Activul net contabil (shareholder’s equity) înregistrează cea mai mare valoare din istorie – 57.8 milioane lei, în creștere cu 5% față de anul trecut, în condițiile în care profitul brut este negativ, nu am derulat nicio majorare de capital, ba dimpotrivă am efectuat răscumpărări de acțiuni de 2.6 milioane lei. Aceasta dă o altă măsură a utilității relative a cifrelor de profit brut rezultat din ajustarile IFRS. Doar 35% din capitalul propriu provine din operațiuni de majorare, iar 65% a fost generat de business în cei 16 ani de activitate.