Cash Flow Consolidat

Dacă anul 2021 poate fi rezumat prin afirmația „activitatea de finanțare a fost neutră, în timp ce cash-ul din operațiuni a fost alocat pentru noi investiții – cumpărarea de noi companii”, anul 2022 poate fi descris simplu ca : „activitatea de finanțare a adus 9,2 milioane lei, alocați aproape integral (8.2 miloane lei) către cumpărarea de noi companii, în timp ce cashul generat de operațiuni se regăsește integral în creșterea de numerar – poziția de cash de la finalul anului”.

2016 continuă să fie singurul an din istoria companiei in care cashflow-ul operațional nu a înregistrat o valoare pozitivă.

Elemente notabile în evoluția cashflow ului sunt următoarele:

  • Variația capitalului circulant a adăugat 6.4 milioane lei la cashul din exploatare, spre deosebire de 2021 când a scazut 5.5 milioane.
  • În 2022 am plasat 15 milioane lei în achiziția de companii, în creștere cu 6 milioane față de anul 2021.
  • Am achiziționat imobilizari de 3.9 milioane lei (2.65 milioane lei amenajarea spatiului iar 1.3 milioane lei investitie continua in platformele IT)
  • Tranzacțiile cu active financiare listate au adus 700 mii lei cash
  • Am alocat 2.6 milioane lei la răscumpărări de acțiuni – valoare returnată acționarilor și luată în calcul la determinarea IRR al capitalurilor proprii
  • Am realizat o emisiune de obligațiuni denominată în euro de aproape 10 milioane lei, am accesat împrumuturi bancare de aproape 10 milioane lei
  • Am plătit dobânzi de 3.3 milioane lei și dividende către interesele minoritare de 1.4 milioane lei.

Menționăm faptul că necesarul de investiții CAPEX pentru mentenanță este specific sectorului de IT în care activăm – in jurul nivelului redus de 1% din cifra de afaceri anuală, ceea ce este benefic pentru investitori.