Recapitulare evenimente cheie în S1 2020

La 29 ianuarie 2020, acționarii Bittnet au aprobat transferul către Piața Principală a BVB, constituirea Consiliului de Administrație format din trei membri și modificarea actului constitutiv al societății. Membrii Consiliului aleși de acționari sunt următorii:

  • Mihai Logofătu, cofondator Bittnet, care deține de asemenea și funcția de Președinte;
  • Cristian Logofătu, cofondator Bittnet;
  • Lucian Anghel, membru independent, care deține de asemenea și funcția de Vicepreședinte.

Textul complet al deciziilor luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor poate fi consultat la următorul link: https://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20200129182954_CR05-Raport-curent-rezultate-AGA-29-01-2020—RO.pdf.

Pe 10 aprilie 2020, Bittnet a închis cu succes operațiunea de majorare a capitalului și a atras 9 174 711,74 lei de la investitorii Bursei de Valori din București. Operațiunea s-a desfășurat în două etape, în lunile martie și aprilie. În prima etapă, care a avut loc între 5 martie și 3 aprilie 2020, au fost subscrise 5.046.928 de acțiuni noi (45,69% din total) la prețul de 0,83 lei pe acțiune, de către 189 de investitori, atât persoane fizice, cât și persoane juridice. În a doua etapă, Compania a oferit spre vânzare cele 5.999.713 de acțiuni rămase nesubscrise, în cadrul unui plasament privat, la un preț pe acțiune de 0,831 lei. Subscrierile au fost realizate de 51 de investitori. Capitalul atras va fi utilizat pentru investiții și capital de lucru, așa cum este specificat în bugetul companiei pentru 2020.

Ca răspuns la pandemia de COVID-19, pe 22 aprilie 2020, Dendrio, parte a grupului Bittnet, a lansat Dendrio Shop – o platformă online unde companiile pot achiziționa software, licențe, soluții IT și hardware. Produsele și serviciile oferite în Dendrio Shop au fost selectate în special pentru a răspunde nevoilor startup-urilor și IMM-urilor din diverse sectoare care trec printr-un proces de transformare digitală. Dendrio Shop este disponibil la https://shop.dendrio.com.

La 22 aprilie 2020, au fost înregistrate în Registrul Comerțului modificările privind majorarea capitalului social cu aport în numerar și eliberarea Certificatului de Înregistrare Mențiuni conform cu noile coordonate ale capitalului majorat. După finalizarea operațiunii, capitalul social subscris al companiei era de 12.724.984,70 lei.

La 29 aprilie 2020, au avut loc Adunările Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor Bittnet Group. Având în vedere contextul pandemiei și al situației de urgență, AGOA și AGEA au avut loc exclusiv online. În cadrul Adunărilor, acționarii au votat:

  • Aprobarea majorării capitalului social cu suma de 8.907.489,3 lei prin emisiunea a 89.074.893 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune în beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA. Repartizarea acțiunilor nou emise se va face în proporție de 7 acțiuni gratuite pentru fiecare 10 acțiuni deținute.
  • Aprobarea majorării capitalului social cu suma de. 1.272.498,5 lei prin emisiunea a 12.724.985 noi acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/actiune in beneficiul acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare stabilită de AGA. Repartizarea actiunilor nou emise se va face 1 acțiune gratuită pentru fiecare 10 acțiuni deținute. Actionarii au fost de acord ca acțiunile astfel dobândite vor fi lăsate la dispoziția societății, pentru o perioadă de 12 luni de la data dobândirii, în vederea aducerii la îndeplinire a stock option plan-urilor aprobate. Această decizie a fost supusă unei proceduri suplimentare după închiderea S1 2020, mai multe detalii pot fi găsite în raportul curent nr. 39/2020 disponibil la: https://www.bvb.ro/infocont/infocont20/BNET_20200719225947_CR39-raport-curent—ro-2020—Procedura-optiune-ref-Hot-3.pdf.

Textul complet al hotărârilor luate în cadrul Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor poate fi consultat la link-ul: https://www.bvb.ro/info/Raportari/BNET/BNET_20200429222136_CR28-raport-curent—ro-2020.pdf.

Pe 20 mai 2020, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a anunțat că Bittnet, alături de alte 3 companii românești, a fost inclusă într-un nou program de cercetare, dedicat dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Scopul programului îl reprezintă elaborarea unor rapoarte de analiză de înaltă calitate, disponibile public, pentru a depăşi barierele de informaţie care afectează lichiditatea pieţei. În cadrul programului, Bittnet va beneficia de rapoarte de analiză de calitate realizate de specialiștii Wood & Co

La 3 iunie 2020, acțiunile Bittnet BNET au debutat tranzacționarea pe Piața Reglementată a BVB, la cinci ani de la listarea pe piața AeRO.

În cazul emisiunilor BNET22, BNET23, BNET23A și BNET23C compania este la zi cu plata dobânzii către investitorii săi.