Gradul de realizare a țintelor pentru anul 2020

Cont de profit și pierdere [RON]* Valoarea previzionată
2020
Valoarea raportată
H1 2020
% de realizare
după H1
Cifra de afaceri

125,000,000

55,161,001

44%

Cheltuielile de exploatare, inclusiv:

118,700,000

54,115,978

45%

– Depreciere și Amortizare

3,200,000

1,031,746

32%

Operating result

6,300,000

1,313,831

21%

Rezultate financiare, inclusiv:

(3,600,000)

(1,632,147)

45%

– Cheltuieli financiare

(5,400,000)

(1,958,133)

36%

Rezultatul brut

2,700,000

(563,298)

Rezultatul net

2,538,000

(557,112)

Numărul de acțiuni

200,000,000

216,324,740**

Rezultatul net per acțiune (in BANI)

1.27

(0.25)

*valori consolidate la nivelul grupului

**La data redactarii prezentului raport, Emitentul se afla in proces de inregistrare a noului capital social rezultat din operatiunea de majorarea aferenta implemnetarii planului de incentivare cu optiuni a persoanelor cheie –  SOP2018. De asemenea, dupa ratificarea de catre AGA a procedurii suplimentare prin care s-a majorarat capitalului social cu actiunile rezultate din Hotararea nr. 3 AGEA din 29.04.2020, Emitentul se va adresa Autoritatii de Supraveghere Financiara pentru inregistrarea noului numar de actiuni alocand, prin intermediul Depozitarului Cnetral, actiunile in conturile actionarilor sau al Companiei conform optiunii actionarilor.