3.2. Prezentarea şi analizarea efectelor asupra situaţiei financiare a societăţii comerciale a tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate (precizând scopul şi sursele de finanţare a acestor cheltuieli), comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.

Conform celor aprobate de Adunarea generala pentru anul 2019, Compania are urmatoarele Bugete:

Buget Investitii

Achizitiile de active / investitiile vor fi dimensionate la 10.000.000 lei, cu conditia existentei surselor de finantare pentru punerea in aplicare. Planul de investitii include:

  • Modernizarii continua a mediului de lucru si centrului de training
  • Campanii de promovare a brandului Dendrio
  • Continuarea achizitiilor de resurse IT – upgrade website si magazin online, programe informatice, infrastructura IT pentru uz intern etc
  • Lansarea de platforme IT, produse destinate clientilor, jocuri de invatare, sisteme suport pentru interactia cu clientii
  • Asigurarea functionarii constante a sistemelor IT si upgrade lor continuu la cele mai recente variante de lucru
  • Oferirea de servicii de tip cloud si managed services catre clientii Societatii.

Managementul societatii va depune toate diligentele necesare ca aceste operatiuni sa nu afecteze cashflow-ul companiei. In acest sens, se vor avea in vedere contracte de inchiriere negociate pentru majoritatea echipamentelor IT, mobilierului, etc – in acest caz contractele de inchiriere putand depasind cumulat pragul prevazut la Art 241 alin 2 din Legea 297 / 2004.

Emitentul investeste continuu in dezvoltarea sistemelor IT, a platformelor tehnologice de acces la informatii, de management intern dar si in aplicatii IT care pot fi oferite clientilor (jocurile lansate de Equatorial). In 2019 investitia principala a fost lansarea platformei de gestiune a inrolarilor la cursuri din partea clientilor prezentata sub numele „UXI“. Niciuna din aceste investitii nu depaseste limita de 20% din imobilizari impusa de lege, ele incadrandu-se in bugetul de investitii aprobat de AGA pentru 2019.