Divizia Educatie

30/Jun/19

30/Jun/20

Evolutie

Venituri din contracte cu clientii 5,216,792

6,109,739

17%

Venituri din prestarea de servicii

5,216,792

6,109,739

17%

Costul vânzărilor

3,326,773

2,349,271

-29%

Costul vanzarii marfuri/materiale

626,352

694,985

11%

Servicii cloud

Cheltuieli de personal

22,648

Colaboratori

506,953

487,595

-4%

Alte costuri directe

2,170,820

1,166,691

-46%

Marja bruta

1,890,019

3,760,468

99%

Reluam remarca privind evolutia mult mai puternic pozitiva a marjei brute – care aproape se dubleaza la o crestere de doar 17% a cifrei de afaceri. Businessul de educatie este un business de grad de ocupare a salilor si a resurselor umane platite cu costuri fixe. Astfel, cresterea numarului de studenti dintr-o clasa genereaza scaderea costurilor ‚per student’, ceea ce se observa usor in linia „alte costuri directe” (costul trainerilor colaboratori), care a inregistrat o scadere de 46% fata anul trecut.

Din punctul de vedere al costurilor pe aceasta linie de business, prezentam elementele care au ponderi semnificative sau evolutii deosebite:

30/Jun/19

30/Jun/20

Evolutie

Cheltuieli de vanzare/distributie

1,057,525

1,451,845

37%

Cheltuieli de personal

123,149

80,802

-34%

Colaboratori

734,077

1,112,808

52%

Comisioane si onorarii

37,457

78,725

110%

Publicitate

162,843

179,509

10%

Cheltuieli administrative

1,928,052

1,744,471

Cheltuieli de personal

97,687

117,283

20%

Colaboratori – administrative

532,207

351,952

-34%

Chirie echipamente

36,397

62,908

73%

Materiale

22,517

19,889

-12%

Amortizare*

351,840

263,542

25%

EBIT

-391,705

1,009,958

Fata de semestrul 1 al anului 2019, cresterea cu 1.8 milioane lei (99%) a marjei brute genereaza un profit operational cu 1.4 milioane lei mai mare (un profit operational de 1 milion lei mii lei versus o pierdere de aproape 400 mii lei anul trecut).